Fotografia produktowa
04.02.2021
10 min

Ustawienia aparatu do fotografii produktowej dla e-commerce

Fotografia produktowa stała się jednym z najszybciej rozwijających się działów fotografii, ponieważ niezwykle istotne w sprzedaży internetowej jest to, aby każdy produkt posiadał wysokiej jakości profesjonalne zdjęcia.

Docelowymi odbiorcami zdjęć produktowych są często potencjalni klienci, którzy szukają szczegółowego opisu produktów, zamiast zagłębiać się w walory artystyczne samych ujęć. Taki styl fotografii, bardzo wierny rzeczywistości, nazywany jest packshotem (w odróżnieniu od fotografii stylizowanej) i będzie stanowił główny temat niniejszego artykułu. Z tego powodu takie elementy jak rodzaj tła czy kompozycja kadru będą miały drugorzędne znaczenie, które jest niezwykle ważne w innych stylach fotografii.

Na szczęście podstawy ustawień aparatu do robienia dobrych packshotów, nie ulegają gwałtownym zmianom, które pojawiają się wraz z nowymi technologiami. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez najważniejsze aspekty związane z ustawieniami aparatu do fotografii produktowej, abyś mógł je zrozumieć (nawet pomimo braku doświadczenia).

Camera settings for product photographyCamera settings for product photography

Po pierwsze, będą to ustawienia aparatu – przysłona, czas otwarcia migawki i ISO. Te 3 parametry są współzależne od siebie i definiują charakterystykę zdjęcia. Porównanie, które przygotowaliśmy dla Was poniżej, ilustruje kierunek zmian na zdjęciu wraz ze zmianą tych parametrów.

Poniżej znajduje się przykład manipulacji czasem otwarcia migawki i jej efekt:

Cup too bright - camera settings for product image

1/60 s

Cup correct camera settings

1/100 s

Cup too dark camera settings

1/400 s

Podstawowe ustawienia aparatu w fotografii produktowej

Czas otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki jest parametrem, który wraz z przysłoną reguluje przepływ światła na matrycę aparatu. Określa on, jak długo mechanizm przypominający kurtynę w aparacie (zwany migawką) pozostaje otwarty, aby światło mogło padać na przetwornik obrazu. Szybkość migawki jest mierzona w ułamkach sekundy i może zaczynać się już od 1/8000s, a kończyć na 30s.

Szybkość migawki służy jako kluczowy sposób regulacji jasności zdjęcia. Zakładając że ustawiona jest ta sama wartość przysłony i ISO, to im wyższy czas otwarcia migawki (krótszy czas ekspozycji na światło), tym ciemniejsze będzie zdjęcie. Przyjrzyjmy się, co się stanie, gdy zaczniemy zmieniać tylko czas otwarcia migawki w naszym trójkącie ustawień. Czy widzisz, że poniższe zdjęcie staje się jaśniejsze?

Low shutter speed

1/60 s

Correct shutter speed camera settings

1/100 s

High shutter speed

1/200 s

Powyższy przykład przedstawia zdjęcie wykonane z użyciem statywu. Jednak nie tylko prędkość migawki może być odpowiedzialna za jasność. Jeśli czas otwarcia migawki jest wolny (długi czas naświetlania), aparat zarejestruje wszystko, co dzieje się w kadrze w czasie robienia zdjęcia. 

Mówiąc prościej, idący człowiek sfotografowany z dużą prędkością migawki będzie zamrożony w swoim ruchu. Jeśli natomiast zwolnimy czas otwarcia migawki (wydłużymy czas naświetlania), ta sama osoba zostanie zarejestrowana jako rozmazana smuga, ponieważ przeszła pewien dystans w czasie otwarcia migawki. Poniższe zdjęcia trafnie prezentują to zjawisko:

Frozen movement

Zamrożone

Blurry streak

Rozmyte

Aby odpowiednio ustawić czas otwarcia migawki, należy pamiętać, że długie ekspozycje na działanie światła wiążą się z ryzykiem utraty ostrości z powodu niepożądanych minimalnych ruchów aparatu. Ponadto, jeśli fotografujesz poruszający się obiekt, ruch obiektu może nie zostać zamrożony, a zdjęcie będzie nieostre.

Aby uniknąć ryzyka wykonania rozmazanego zdjęcia, użyj statywu. Statyw został użyty podczas robienia powyższych zdjęć. Aparat trzymany z ręki dałby raczej rezultaty podobne do poniższego:

Blurry photo of a mannequin

Innym sposobem na kontrolowanie jasności zdjęcia jest sterowanie samym oświetleniem. W swoim studiu fotograficznym zastosuj mocniejsze światła, aby uzyskać większą jasność i przyciemnij je, aby uzyskać ciemniejsze zdjęcie. Wróćmy jednak do aparatu. Następnym parametrem wspomnianego trójkąta ekspozycji jest ISO.

Przysłona

O przysłonie pisaliśmy szerzej w naszym artykule o wyborze najlepszego obiektywu do fotografii produktowej [lub w jednym poświęconym specjalnie temu zagadnieniu]. Kluczowym pojęciem dotyczącym przysłony jest to, że jest to otwór w obiektywie, który reguluje ilość światła padającego na przetwornik obrazu. Mierzy się go za pomocą parametru f-stop, który może przyjmować wartości od f/1.8 (duży otwór) do f/29 (mały otwór).

Wraz z czasem otwarcia migawki, przysłona odpowiada za ilość światła docierającego na matrycę i jest jednym z czynników wpływających na jasność zdjęcia. Niższe parametry f-stopu spowodują, że zdjęcie będzie jaśniejsze, natomiast wyższe wartości sprawią, że będzie ono zdecydowanie ciemniejsze.

High aperture

f/9

Correct aperture

f/11

Low aperture

f/22

Przysłona określa również głębię ostrości, jaką można na zdjęciu uzyskać. Odnosi się to do tego, jak głęboko w obszarze fotografowanego obiektu zostanie zachowana ostrość. Czy tylko te elementy, które znajdują się najbliżej aparatu, czy może również te bardziej od niego odległe?

Correct Depth of Field

Duża głębia ostrości – f/22

Incorrect depth of field

Mała głębia ostrości – f/9

Wreszcie, wartość przysłony ma wpływ na jakość zdjęcia. Wyższe parametry f-stop (powyżej 1/18) mogą spowodować, że cały obraz stanie się mniej ostry. Skłania to fotografa produktowego do stosowania średniego zakresu wartości przysłony, zazwyczaj pomiędzy f/11 a f/18.

bad quality product image

f/8

Good quality

f/22

ISO

Gdy już wiemy, ile światła zostanie wpuszczone na matrycę aparatu, trzeba będzie również ustawić czułość samej matrycy, czyli określić, jak intensywnie reaguje ona na światło. Za to właśnie odpowiedzialne jest ustawienie ISO. Mierzy się ją w zakresie od 64 do kilkudziesięciu tysięcy.

Zasadą w fotografii, jeśli chodzi o ISO, jest utrzymywanie go na jak najniższym poziomie przy danych warunkach oświetleniowych. W fotografii produktowej jest to jeszcze ważniejsze, gdyż wybór wyższego ISO spowoduje wzrost szumów (ziarna) na samej fotografii. 

O ile fotografia plenerowa może rzeczywiście wymagać wyższych wartości ISO (ze względu na niekontrolowane światło i odległość do obiektu), o tyle w przypadku fotografii produktowej należy stosować ISO 100. Jeśli osiągnięcie wartości ISO 100 jest trudne, zaleca się stosowanie najniższej możliwej wartości, aż do ISO 400 lub ISO 800 w skrajnych przypadkach.

ISO100

ISO100

ISO2400

ISO2400

Jak widać, używanie niskiego ISO to nie tylko kwestia estetyki, ale i jakości, która w fotografii packshotowej musi być nieskazitelna, po to, aby jak najlepiej zaprezentować wszystkie niezbędne cechy produktu.

Dlatego też, w warunkach studyjnych, korzystniejsze dla utrzymania wysokiej jakości zdjęć będzie manipulowanie przysłoną, czasem otwarcia migawki i parametrami oświetlenia, zamiast zwiększania samego ISO.

ISO 100

ISO 100

ISO 2400

ISO 2400

Wskazówki, jak krok po kroku ustawić czas otwarcia migawki, przysłonę i ISO

Zacznij od ISO 200, przysłony f/8 i czasu otwarcia migawki, który zapewni Ci dobrą ekspozycję.

 1. Ustaw przysłonę tak, aby odpowiadała pożądanej głębi ostrości.

  Użyj optymalnej wartości przysłony, która zapewni ostrość obrazu od jego początku do końca. W przypadku, gdy musisz użyć małych wartości przysłony (f-stop) (poniżej f/16), sprawdź, czy jakość obrazu jest nadal dla Ciebie akceptowalna. Jeśli nie, jedyną opcją będzie zastosowanie technik programowych w celu zwiększenia głębi ostrości (np. super focus czy focus stacking). Zmieniając przysłonę, dostosuj czas otwarcia migawki, aby uzyskać optymalną ekspozycję.

  WSKAZÓWKA! Ustaw punkt ostrości gdzieś w ⅓ głębokości produktu. Głębia ostrości rozciąga się od punktu ostrości w obu kierunkach (do wewnątrz i na zewnątrz obiektywu).
   
 2. Ustaw najwyższą dopuszczalną wartość ISO, aby uzyskać akceptowalną jakość.

  Fotografując z ISO200, spróbuj sprawdzić wyższe wartości: 400, 800. Dostosuj czas otwarcia migawki, aby uzyskać optymalną ekspozycję. Sprawdź, czy na obrazie nie ma ziarna (szumów). Jeśli są one zbyt duże, zmniejsz wartość ISO.

  WSKAZÓWKA! Przy podwojeniu czułości ISO (np. zmiana z 200 na 400), aby uzyskać taką samą ekspozycję, należy skrócić czas otwarcia migawki o połowę (np. zmiana z 1/25 na 1/50).
   
 3. Czas otwarcia migawki należy ustawiać za każdym razem, gdy konieczna jest zmiana ekspozycji.

  Jeśli ISO i przysłona są prawidłowo ustawione dla danego typu produktu, nie należy ich zmieniać. Przysłona powinna być zmieniana tylko wtedy, gdy trzeba zwiększyć/zmniejszyć głębię ostrości i dostosować jakość obrazu. Zazwyczaj manipuluje się tylko czasem otwarcia migawki – np. przy fotografowaniu białego produktu zmniejsza się jej wartość, a przy ciemnym trzeba ją zwiększyć.

Balans bieli

Balans bieli reguluje temperaturę kolorów na zdjęciu. Oznacza to, że kontroluje, czy zdjęcie będzie żółtawe przy ciepłym świetle, czy niebieskawe przy wyższej temperaturze barwowej. Prawidłowo ustawiony balans bieli zapewni zdjęcia o wiernej kolorystyce zbliżonej do rzeczywistości. 

Mimo że wielu fotografów używa ustawienia „automatyczny balans bieli”, poprawę w odwzorowaniu kolorów można uzyskać, stosując „własny balans bieli”. Jest to szczególnie ważne przy zdjęciach zapisywanych bezpośrednio w formacie JPEG. W przypadku zdjęć w formacie RAW balans bieli może być zastosowany w postprodukcji bez utraty jakości obrazu.

Różnica pomiędzy „Automatycznym balansem bieli” a „Własnym balansem bieli” jest wyraźnie widoczna na poniższych przykładach:

Auto white balance

Automatyczny balans bieli

Custom white balance

Ręczne ustawienia balansu bieli

Automatyczny balans bieli, nie gwarantuje idealnej powtarzalności kolorów (aparat mierzy światło niezależnie dla każdego ujęcia). Ręczny/standardowy balans bieli gwarantuje spójne rezultaty tak długo, jak długo używasz tego samego oświetlenia.

Aby prawidłowo ustawić niestandardowy balans bieli, należy użyć szarej karty w prostym procesie opisanym w poniższym filmie oraz w poradniku ustawiania balansu bieli:

Jak ustawić balans bieli przy użyciu świateł ciągłych | Orbitvu

Autofokus WYŁ.

Wykonując powtarzalne zdjęcia produktów z użyciem statywu, nie ma potrzeby ustawiania ostrości dla każdego ujęcia. Co więcej, autofokus w aparacie doprowadzi do powstania nieoptymalnych i często fałszywych punktów ostrości na zdjęciu. Punkt ostrości powinien być ustawiony ręcznie w ⅓ głębokości produktu, aby uzyskać możliwie optymalną ostrość ujęcia.

RAW czy JPEG?

Wielu fotografów twierdzi, że zdjęcia RAW są jedynymi, które nadają się do dalszej postprodukcji. Choć może to być prawdą w różnych rodzajach fotografii, to jednak w fotografii packshotowej dążymy do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu wydajności. 

Przy dobrym oświetleniu i ustawieniu balansu bieli, przyrost dokładności kolorystycznej jest minimalny w porównaniu JPEG z RAW, natomiast złożoność procesu pracy rośnie niewyobrażalnie. RAW-y mogą być korzystne w przypadku trudnych produktów (np. ciemno-białe obiekty o wysokim kontraście) i pozwalają na korektę niedoskonałości przechwyconego obrazu. RAW może być również koniecznością, gdy dokładność odwzorowania kolorów jest niezwykle istotna (np. kolory farb, produkty do makijażu). 

Proces obróbki RAW nie jest łatwy do opanowania i pełnego zrozumienia jego wpływu na końcowy obraz. Jeśli nie jesteś ekspertem i nie wiesz, dlaczego potrzebujesz RAW i jak sobie z nim radzić, polecamy JPEG.

Zobacz poniżej nasze krótkie porównanie zalet i wad RAW-JPEG:

Właściwość

RAW

JPEG

rozmiar

duży (około 20 MB)

mniejszy (około 3MB)
czas

długi, wymagany post-processing    

krótki, gotowy do publikacji

trudność wymagana znajomość post-processingu RAW; wymagane oprogramowanie; wymagany dobór odpowiedniej kompresji łatwiejsze, post-processing i oprogramowanie dostępne, ale nie konieczne; już skompresowane
zakres opcji wysoki ograniczony

Wielkość obrazu

Zdjęcia, które mają być wykorzystywane, jako prezentacje produktów w e-commerce wymagają pewnego poziomu optymalizacji pod kątem wielkości obrazu. Sensory aparatów fotograficznych zazwyczaj rejestrują zdjęcia w rozdzielczościach znacznie przekraczających te wymagane w e-commerce. Choć pozwala to na efektywne kadrowanie i tworzenie zamkniętych kadrów. Standardem, który jest niezwykle ważny w sklepach internetowych, jest przede wszystkim szybkość ładowania się zdjęć na stronę www.

Nawet jeśli nie będziesz musiał przekraczać typowej rozdzielczości ekranu 1920x1080px (FullHD) podczas wybierania rozmiaru zdjęcia, nadal zaleca się wykonywanie zdjęć w najwyższej możliwej rozdzielczości aparatu (np. JPEG Large fine). Oprogramowanie do postprodukcji może lepiej skalować zdjęcia i możesz użyć zdjęć o wyższej rozdzielczości, aby wykadrować interesujące Cię ujęcia detali danego produktu. 

Platformy e-commerce często publikują swoje własne wymagania dotyczące wielkości zdjęć i warto mieć je na uwadze, przygotowując swoje fotografie. Np. Amazon określił minimalną wielkość dłuższego boku zdjęcia na 1000px, a maksymalną na 10000px. Więcej na temat fotografii produktowej dla platformy Amazon przeczytasz w naszym obszernym poradniku.

Image sizes infographic

Ustawienia zaawansowane

Ustawianie przysłony, czasu otwarcia migawki i ISO, pamiętając jednocześnie o zachowaniu odpowiedniej temperatury barwowej światła, jest niezbędną umiejętnością w fotografii produktowej, a właściwie wszędzie tam, gdzie używa się aparatu. Czytaj dalej, aby zapoznać się z opcjami podglądu na żywo, przestrzeni barw, stabilizacji i korekcji błędów.

Podgląd Live View

Podgląd Live View jest istotną opcją, kiedy wykonujesz zdjęcia przy stałym oświetleniu (np. LED).

Za pomocą tej funkcji masz możliwość podglądu zdjęcia wyjściowego na ekranie aparatu jeszcze przed jego wykonaniem. Opcja ta, od czasu pojawienia się aparatów cyfrowych, wyeliminowała uciążliwą konieczność rejestrowania obrazu przed zobaczeniem rezultatu (pod warunkiem ciągłego oświetlenia). Proces został uproszczony, a godziny pracy fotografów zaoszczędzone.

Dodatkową zaletą podglądu na żywo jest to, że autofokus jest dokładniejszy, ponieważ sam proces ustawiania ostrości odbywa się bezpośrednio w aparacie.

Symulacja ekspozycji w trybie Live View WŁ.

Podgląd w trybie Live View ma sens tylko wtedy, gdy można podejrzeć zdjęcie przed jego wykonaniem. Wszystkie aparaty Canon i Sony (oraz niektóre Nikony) mają opcję symulacji ekspozycji (ON/OFF). 

Opcję tę należy włączyć w przypadku korzystania ze stałego oświetlenia, aby uzyskać podgląd ekspozycji zdjęcia przed jego wykonaniem. W przypadku korzystania z lampy błyskowej symulacja ekspozycji powinna być wyłączona. Należy pamiętać, że aparat zawsze pokaże „coś” w podglądzie na żywo, jednak ostateczny rezultat będzie zależał od ustawień aparatu, samej lampy błyskowej i może niekoniecznie być tym, co było widać wcześniej na podglądzie.

Poniższe zdjęcia pokazują zależność pomiędzy włączonym i wyłączonym podglądem na żywo przy ciągłym oświetleniu.

Exposition simulation

Ustawienia podglądu ekspozycji

Exposition simulation

Podgląd ekspozycji WYŁ.

Exposition simulation

Podgląd ekspozycji WŁ.

Podgląd głębi ostrości w trybie LiveView

Niewątpliwą zaletą podglądu na żywo w aparatach cyfrowych jest możliwość modelowania światła na produkcie bez konieczności wcześniejszego wykonania zdjęcia. Jednak do symulacji ekspozycji aparat używa szeroko otwartej przysłony – dlatego głębia ostrości w podglądzie na żywo jest zwykle dużo płytsza niż na ostatecznym zdjęciu. Aby rozwiązać ten problem, zalecamy włączenie opcji podglądu głębi ostrości

Jest ona szczególnie przydatna np. w fotografii biżuterii, ponieważ pozwala szybciej dobrać właściwą przysłonę i sprawdzić, czy produkt jest ostry w całej swojej okazałości. 

Przestrzeń kolorów

Większość aparatów fotograficznych posiada opcję zapisywania obrazów w dwóch przestrzeniach barwnych: Adobe RGB i sRGB. Adobe RGB ma pewne zalety, takie jak szersza skala kolorów, ale jest korzystny tylko w przypadku robienia zdjęć do druku. Wymaga również pewnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przestrzeni barw. Na potrzeby stron internetowych obrazy te muszą zostać skonwertowane do sRGB, co powoduje niewielką utratę jakości. Jeśli produkujesz obrazy tylko na potrzeby sieci, sugerujemy używanie wyłącznie przestrzeni barw sRGB. 

Zdecydowana większość przeglądarek, programów graficznych, czy urządzeń z systemem Android, działa tylko w sRGB i nie rozpoznaje Adobe RGB. Z tego powodu Adobe RGB nie będzie poprawnie wyświetlane w tego rodzaju przeglądarkach czy aplikacjach.

Color spaces

Stabilizacja obiektywu i kamery

Fotografia produktowa nie wymaga zastosowania stabilizatora w obiektywie ani w aparacie. Stabilność zapewnia statyw lub statyw kolumnowy. Opcja stabilizacji  obrazu jest istotna w sytuacjach, gdy nie ma wystarczającej ilości światła i wymagany jest bardzo krótki czas otwarcia migawki lub gdy stosuje się dużą ogniskową bez użycia statywu. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym "Kompletnym przewodniku po fotografii produktowej".

Korekcja obiektywu

Współczesne aparaty fotograficzne oferują kilka opcji korekcji aberracji obiektywu. Spośród nich cztery są warte omówienia.

Korekcja zniekształceń

Zastosowanie korekcji zniekształceń umożliwia poprawę dystorsji beczkowatej i poduszkowej, o których mowa w naszym artykule „Najlepszy obiektyw do fotografii produktowej”. Wspomniane efekty powodują, że kształty produktu nie są dokładnie odwzorowane, a obraz wydaje się lekko wypaczony. Zdecydowanie warto unikać tego rodzaju zniekształceń na swoich zdjęciach, ponieważ mogą negatywnie wpływać na odbiór fotografii (a tym samym produktu) przez potencjalnego klienta.

Aby skorygować tego rodzaju zniekształcenia, aparat fotograficzny rejestruje obszar obrazu węższy niż obszar widoczny na zdjęciu w wizjerze, przez co może być on nieco przycinany, a jego pozorna rozdzielczość nieznacznie obniżona.

Korekcję można (i warto) włączyć w menu aparatu. Efekt będzie widoczny od razu w podglądzie na żywo.

Distortion correction setting
Barrel distortion
Distortion corrected

Korekcja oświetlenia peryferyjnego

Opcja ta nazywana jest również korekcją winietowania. Aparat dba o wyeliminowanie efektu ciemniejszych narożników obrazu, które mogą być efektem działania niektórych obiektywów. Użycie tej opcji może spowodować pojawienie się szumów w rogach samego zdjęcia i będzie mniej efektywne przy wysokich czułościach ISO.

Peripheral illumination correction

Ustawienia

Peripheral illumination correction with correction

Z korektą

Peripheral illumination correction without correction

Bez korekty

Korekcja aberracji chromatycznej

Aberracja chromatyczna pojawia się często, gdy fotografujemy ciemne obiekty na bardzo jasnym tle. Efektem tego jest uwypuklenie krawędzi ciemniejszych obszarów (produktów) z dodatkowym kolorowym efektem halo.

Aparat może skorygować, aby krawędzie produktu były wyraźne i odpowiednio zabarwione. Przykład niewielkiej aberracji chromatycznej pokazany jest poniżej.

Chromatic aberration correction ON

Ustawienia

Strong chromatic aberration

Silna aberracja chromatyczna

chromatic aberration

Z korektą

Korekcja dyfrakcji

Dyfrakcja powoduje, że obraz traci ostrość na skutek obecności przysłony. Szerzej o tym efekcie pisaliśmy w naszym specjalistycznym artykule na temat przysłony, a także w poradniku, w którym pomagamy wybrać najlepszy obiektyw do fotografii produktowej. 

Dyfrakcja jest szczególnie widoczna przy mocno przymkniętej przysłonie, o parametrach powyżej f/17. Zalecamy pozostawienie opcji korekcji włączonej, chyba że jakość zdjęcia będzie zaburzona przez szumy, które mogą się pojawić na obrazie.

Exposition simulation setting

Ustawienia

keyboard for computer

Bez korekcji

keyboard for computer

Z korekcją

Ustawienia aparatu charakterystyczne dla automatyzacji fotografii

W zautomatyzowanej fotografii produktowej manipulujesz tymi samymi ustawieniami aparatu, co w tradycyjnym studio. Przysłona, czas otwarcia migawki, ISO będą zmieniane bezpośrednio z poziomu oprogramowania. Pozostałe ustawienia mogą wymagać regulacji bezpośrednio w menu aparatu.

Niektóre rozwiązania automatyzujące fotografię produktową, jak np. urządzenie Orbitvu Alphashot, będą wymagały określonych ustawień w Twoim aparacie.

Pierwszym krokiem, rozpoczynając konfigurację nowego aparatu, jest wyczyszczenie z niego wszystkich ustawień i przywrócenie ich do poziomu fabrycznego. Następnie trzeba ustawić następujące opcje:

Stabilizacja wyłączona

Zautomatyzowane studia pracują z wyłączoną stabilizacją aparatu i obiektywu. Nie jest ona potrzebna, ponieważ aparat jest sztywno zamocowany, a stabilizacja obrazu powoduje, że obraz jest lekko przesunięty z jednego zdjęcia na drugie. Z tego powodu automatyczne maskowanie (usuwanie tła) nie będzie działać w sposób prawidłowy.

Korekcja zniekształceń WŁ.

Po włączeniu tej opcji unikniesz zniekształceń obrazu, które mogą być generowane przez obiektyw.

Niestandardowe ustawienie balansu bieli

Prawidłowe ustawienie balansu bieli powinno być wykonane ręcznie przy użyciu szarej karty, jak opisano w instrukcji obsługi zautomatyzowanego studia lub na tym krótkim filmie.

Pojedyncze ujęcie w autofokusie

Ponieważ fotografia produktowa dotyczy nieporuszających się obiektów, a studia fotograficzne często operują autofokusem, należy upewnić się, że ciągły autofokus jest wyłączony. Przełącz tryb autofokusa w obiektywie na M – manualny, a wymagany tryb AF na „pojedyncze ujęcie”.

Automatyczne wyłączanie i obracanie

W celu zapewnienia niezawodnego połączenia z oprogramowaniem należy wyłączyć takie opcje jak automatyczne wyłączanie zasilania i automatyczne obracanie ekranu.

Symulacja ekspozycji WŁ.

Automatyzacja pomoże Ci zminimalizować czas wykonywania zdjęć najbardziej efektywnie, kiedy symulacja ekspozycji jest włączona. Otrzymujesz wszystkie zalety podglądu na żywo i łatwiejsze staje się ustawienie trybu pracy migawki/przysłony/ ISO.

Alphashot XL studioAlphashot XL

Podsumowanie

Podstawowe ustawienia, z którymi zapoznajesz się jako fotograf, odnoszą się w oczywisty sposób do ekspozycji obrazu. Z każdym krokiem na drodze fotografii produktowej będziesz nabierał wprawy w posługiwaniu się ustawieniami takimi jak czas otwarcia migawki/przysłona/ISO. Zdasz sobie również sprawę, że istnieje wiele ustawień peryferyjnych, które wpływają na jakość Twoich zdjęć i szybkość samej sesji.

Pokazaliśmy Ci, jak ważne jest dbanie o prawidłowy balans bieli, formaty plików i przestrzenie kolorystyczne. Wykorzystanie wbudowanych w aparat opcji korekcji obrazu pozwoli również zaoszczędzić czas na post produkcji. Zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na obsługę predefiniowanych parametrów aparatu, zanim przystąpisz do sesji zdjęciowej.

Czas spędzony nad ustawieniami aparatu zaowocuje lepszą powtarzalnością ujęć, dobrą rozdzielczością i wiernym oddaniem kolorów. Nawet najbardziej zautomatyzowane procesy fotografii produktowej będą wymagały ustawień aparatu – nie da się tego uniknąć.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda zautomatyzowany proces fotografowania i jak może ułatwić ustawienie parametrów aparatu, obejrzyjcie nasz film, na którym prezentujemy pracę naszego Alphashota. Ruszajcie w drogę z nadzieją, że wkrótce staniecie się mistrzami od ustawienia parametrów aparatu. Powodzenia!

Wysokiej jakości studio do fotografii produktowej - Alphashot XL

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

*Pole wymagane

Zapytaj o ofertę!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

*Pole wymagane