Polityka prywatności

Informacje ogólne

ORBITVU Sp. z o.o. (dalej jako „ORBITVU”) wraz ze swoimi Oddziałami, Partnerami Handlowymi oraz Partnerami Marki, zwanymi dalej łącznie Zaufanymi Parterami ORBITVU ( dane kontaktowe ORBITVU oraz Zaufanych Partnerów ORBITVU znajdziesz na końcu Polityki Prywatności) są administratorami  danych osobowych klientów (aktualnych i potencjalnych) na nasze produkty i usługi w zakresie określonym niniejszą Polityką.  

Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy takie dane (inaczej: “przetwarzamy dane osobowe”) w celu pozyskiwania klientów, realizacji otrzymanych od nich zamówień, świadczenia usług, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego a także w celu przekazywania informacji o aktualnej ofercie lub w razie innej potrzeby komunikacji z klientem. 

Nie wszystkie informacje dotyczące naszych klientów stanowią w świetle prawa “dane osobowe”. Są nimi tylko takie informacje, które odnoszą się do tożsamości osoby fizycznej t.j. konkretnej, żyjącej osoby w odróżnieniu od tzw. osób prawnych – istniejących na podstawie przepisów prawa (np. różnego rodzaju spółki). Jednak również z klientami będącymi osobami prawnymi mogą związane być dane osobowe ich pracowników i przedstawicieli, którzy działając w ich imieniu, przekazują nam swoje dane osobowe. Dotyczy to również pracowników/przedstawicieli klientów osób fizycznych, jeśli takimi się posługuje. Takimi danymi, które mogą do nas trafić, są przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mailowy (jeśli pozwala na identyfikację konkretnej osoby), numer telefonu oraz miejsce pracy.

Ponieważ nasze produkty i usługi, w tym serwis ORBITVU SUN skierowany jest do klientów biznesowych i osób wykonujących wolne zawody, a nie do konsumentów, większość przetwarzanych przez nas o nich danych nie ma charakteru danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przede wszystkim ochronę danych osobowych, choć reguluje również zasady wykorzystania przez nas wszystkich uzyskanych o klientach informacji (w tym “danych nieosobowych”). W przypadku, gdy postanowienia niniejszej Polityki odnosić się będą do wszystkich posiadanych przez nas o klientach (aktualnych lub potencjalnych) danych, posługiwać się będziemy pojęciem “danych”, natomiast przez “dane osobowe” rozumieć będziemy tylko dane o tożsamości osób fizycznych będących klientami (aktualnymi lub potencjalnymi) albo pracownikami/przedstawicielami klienta (osoby prawnej lub fizycznej), którymi klient posługuje się przy kontaktach z ORBITVU. Takie dane osobowe nazywać będziemy dalej skrótowo „danymi (osobowymi) klientów”.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Przepisy RODO regulują przetwarzanie danych osobowych przez firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co obejmuje ORBITVU. 

Otrzymane dane traktujemy jako poufne, dlatego staramy się jak najlepiej chronić je przed osobami nieuprawnionymi. Wykorzystujemy do tego środki techniczne takie jak np. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają kontakt z Twoimi danymi, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Z przekazanych nam danych korzystamy tylko celu w jakim je zgromadziliśmy za Twoim przyzwoleniem lub na podstawie pozwalających nam na to przepisów prawa.

Dzięki informacjom uzyskanym od naszych klientów i osób zainteresowanych naszą ofertą, a także dzięki technologii cookies i podobnym technologiom (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies”) udoskonalamy nasze produkty i usługi, poprawiamy jakość obsługi i dopasowujemy się coraz lepiej do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zależy nam, abyś wiedział, jak wykorzystujemy posiadane przez nas dane, jak możesz chronić swoją prywatność oraz jakie masz prawa w związku z dysponowaniem przez nas Twoimi danymi osobowymi. Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszej Polityki Prywatności. Zapoznaj się z nią dokładnie a w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj z nami.

W Polityce Prywatności znajdziesz kolejno informacje o:

    • informacje ogólne;
    • gromadzonych przez nas danych;
    • korzystaniu z Serwisu ORBITVU SUN CLOUD;
    • korzystaniu z aplikacji ORBITVU STATION;
    • korzystaniu z plików cookies;
    • podstawach prawnych do korzystania z danych;
    • okresie przechowywania danych osobowych;
    • ochronie i bezpieczeństwie danych;
    • podmiotach mających dostęp do danych;
    • Twoich prawach zgodnie z przepisami RODO;
    • sposobach w jaki kontaktujemy się z klientem;
    • zmianach Polityki Prywatności;
    • danych kontaktowych i rejestracyjnych ORBITVU oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Gromadzone dane

Ze względu na to, że nasza oferta skierowana jest głównie do klientów biznesowych a nie konsumentów, zbieramy przede wszystkim dane dotyczące firm (przedsiębiorstw) zainteresowanych naszymi produktami i usługami lub korzystającymi już z nich. Jak wskazaliśmy wyżej, wśród nich mogą być również dane osobowe ich przedstawicieli i pracowników.

Dane przekazywane są nam albo przez samych zainteresowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych (formularze kontaktowe, zapisy na newslettera), w drodze e-mailowej lub w drodze telefonicznego czy też osobistego kontaktu (np. na targach branżowych) albo zbierane są przez nas automatycznie przy pomocy technologii cookies lub podobnej (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies).

Za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych – w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia – możesz nam przekazać takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, firmowy adres mailowy, kraj klienta oraz numer telefonu firmowego. W formularzu możesz podać nam jeszcze inne informacje, które ułatwią nam przekazanie Ci informacji lepiej dostosowanej do Twoich potrzeb i profilu działalności (np. branża firmy, ilość wykonywanych zdjęć miesięcznie). Dane zostaną przez nas wykorzystane w celu do jakiego służy dany formularz (np. do złożenia oferty na produkt, przesłania newslettera marketingowego, udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie) oraz w celach marketingu naszych produktów i usług, w tym wyświetlania spersonalizowanych reklam online, jeśli wyrazisz na to zgodę marketingową (patrz punkt: “Podstawy prawne do korzystania z danych”).

Nasz newsletter może zawierać informacje o produktach, nowościach, zmianach w cennikach i w ofercie, jak również zaproszenia na targi branżowe oraz organizowane przez nas eventy.

Możesz w każdej chwili odwołać zgody marketingowe, kontaktując się z nami w tej sprawie w dowolny sposób wskazany w naszych danych kontaktowych na końcu niniejszej Polityki, w tym np. przesyłając nam maila na adres:  [email protected]

Rezygnacja z newslettera marketingowego możliwa jest także przez kliknięcie przycisku „rezygnacja z subskrypcji” w otrzymanym mailu z newsletterem.

W celu zrealizowania Twojego zamówienia na zakup naszego produktu lub usługi, wystawienia za niego faktury oraz dostawy zakupionego produktu będziemy potrzebować dodatkowo dokładnego adresu Twojej firmy oraz jej numeru identyfikacji podatkowej.

Pamiętaj, że przekazując nam swoje dane robisz to dobrowolnie. Nie masz prawnego ani umownego obowiązku ich podania. Podanie niektórych danych jest jednak konieczne np. dla zrealizowania Twojego zamówienia (nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej) lub odpowiedzi na Twoje zapytanie (np. nazwa firmy, adres mailowy).

Dane zbierane automatycznie to dane o aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz sposobie korzystania z naszych serwisów i aplikacji (ORBITVU SUN, ORBITVU STATION),  pobierane z wykorzystaniem tzw. plików cookies lub podobnych technologii. Pozwalają na stałe ulepszanie i dopasowanie naszych stron, serwisów i produktów do preferencji klientów a także realizowanie naszych celów marketingowych, w tym wyświetlanie spersonalizowanych reklam online naszych produktów i usług. Warunkiem dla takiego korzystania przez nas z plików cookies jest Twoja zgoda (patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies”).

Zgodnie z wymogami przepisów RODO informujemy, że ORBITVU nie będzie podejmować wobec Ciebie i Twojej firmy decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w  tym w oparciu o profilowanie.

Korzystanie z Serwisu ORBITVU SUN CLOUD

ORBITVU jest właścicielem i administratorem serwisu internetowego ORBITVU SUN CLOUD dostępnego pod adresem www.orbitvu.co (zwanego dalej ORBITVU SUN lub Serwisem). Służy on świadczeniu usługi zarządzania prezentacjami produktów w formie plików multimedialnych 360/3D/2D. Ponadto Serwis służy użytkownikom rozwiązań ORBITVU do zarządzania zakupionymi licencjami na oprogramowanie ORBITVU, do pobierania oprogramowania ORBITVU oraz do zakupu dodatkowych usług np. wsparcia technicznego oraz rozszerzonej gwarancji.

Użytkownikiem Serwisu jest firma zarejestrowana w Serwisie. Przy rejestracji prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i kraju oraz firmowego adresu mailowego Twoje dane zarejestrowane w Serwisie nie są widoczne dla innych jego użytkowników. ORBITVU używa ich aby udzielić Ci wsparcia technicznego oraz realizować usługę gwarancyjną.  

W ramach konta firmowego można zarządzać dostępem do niego przez poszczególne osoby (np. pracowników i współpracowników danej firmy będącej właścicielem konta).

Jeśli jesteś już naszym klientem tzn. zakupiłeś jeden z naszych produktów, otrzymasz od nas e-mail aktywacyjny, za pomocą którego możesz się zarejestrować w Serwisie.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem (nie korzystałeś jeszcze z naszych produktów), możesz sam zarejestrować się w Serwisie (założyć na nim konto firmowe) podając powyższe dane i wybierając hasło do konta. Darmowa rejestracja umożliwi Ci przetestowanie naszego Serwisu ORBITVU SUN.

Użytkownicy Serwisu otrzymują drogą mailową (na podany przez nich adres) informacje techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu, np. o wygaśnięciu konta, przerwach technicznych, nowych funkcjonalnościach Serwisu, ostrzeżeniach prawnych.

Jeśli rejestrujesz się w Serwisie na jego stronie internetowej, możesz przy tej okazji również zaznaczyć swoją zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych zawierających aktualności dotyczące naszej oferty produktowej i usługowej. Informacje są przesyłane w formie newslettera marketingowego .

Z otrzymywania newslettera marketingowego możesz w każdej chwili zrezygnować w ustawieniach swojego konta w Serwisie lub przez kliknięcie przycisku „rezygnacja z subskrypcji” w otrzymanym mailu z newsletterem.

Pozostałe punkty Polityki Prywatności również dotyczą danych użytkowników Serwisu. Przeczytaj je uważnie.

Korzystanie z aplikacji ORBITVU STATION

Aplikacja desktopowa ORBITVU STATION steruje urządzeniami ORBITVU oraz połączonymi z nimi kamerami oraz umożliwia edycję zdjęć. 

Aplikację można pobrać przez  przez konto użytkownika w Serwisie ORBITVU SUN (pod adresem: www.orbitvu.co)

W celu skorzystania z ORBITVU STATION musisz zarejestrować się jako użytkownik Serwisu ORBITVU SUN (patrz sekcja „Korzystanie z Serwisu ORBITVU SUN CLOUD”).

ORBITVU STATION używa oprogramowania analitycznego do rejestrowania danych o aktywności użytkowników (np. kliknięć przycisków) w tej aplikacji, co pomaga nam lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. W tym celu korzystamy z własnego lub zewnętrznego oprogramowania analitycznego (np. Countly Analytics firmy Countly Ltd), które pozwala nam mieć całkowitą kontrolę nad tymi danymi. Nie korzystamy w tym celu z usługi Google Analytics.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem i korzystasz z bezpłatnej wersji testowej aplikacji ORBITVU STATION, dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji opisane powyżej również będą przez nas rejestrowane.

Nie przekazujemy tak pozyskanych danych osobom trzecim. Mamy pełną kontrolę nad serwerami i bazami danych, które przechowują te dane, nad tym jak są one skonfigurowane i kto ma do nich dostęp. 

Rejestrowanie i przetwarzanie przez nas powyższych danych opiera się na Twojej zgodzie wyrażonej przez akceptację niniejszej Polityki Prywatności podczas instalowania aplikacji ORBITVU STATION.

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie przez nas takich danych, kontaktując się z nami w tej sprawie w dowolny sposób wskazany w naszych danych kontaktowych na końcu niniejszej Polityki, w tym np. przesyłając nam maila na adres:  [email protected].

Użytkownicy ORBITVU STATION otrzymują informacje techniczne dotyczące funkcjonowania Serwisu ORBITVU SUN za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany przez nich adres) lub za pośrednictwem powiadomień w aplikacji, np. o wygaśnięciu konta, przerwach technicznych, nowych funkcjonalnościach Serwisu ORBITVU SUN, ostrzeżeniach prawnych.

ORBITVU nie ma dostępu do zdjęć wykonanych przez swoich klientów ani informacji o przedmiotach sfotografowanych przez nich za pomocą naszych urządzeń i aplikacji. Dane użytkowników zapisane w aplikacjach ORBITVU nie dają nam absolutnie żadnej możliwości rozpoznania, co jest przez nich fotografowane. Z technicznego punktu widzenia nie mamy możliwości odzyskania danych w postaci plików graficznych utworzonych przez użytkowników w aplikacjach ORBITVU.

Wykorzystanie plików cookies

Przez nasze strony internetowe w tym strony Serwisu ORBITVU SUN, korzystamy z tzw. plików cookies („ciasteczka”) oraz podobnych technologii (np. local storage). Pliki cookies stanowią dane informatyczne zawierające niewielką ilość tekstu, które przesyłane są przez serwer internetowy do przeglądarki na komputerze użytkownika podczas wchodzenia na strony internetowe.

Pliki cookies oraz podobne technologie wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający nasze strony internetowe korzystają z nich; do tego celu korzystamy również z zewnętrznych usług analizy sieci firmy Google (Google Analytics),  User.com sp. z o.o. oraz Microsoft (Microsoft Clarity), posługujących się własnymi plikami cookies;
 • analizowania zachowania użytkownika w aplikacji ORBITVU STATION do czego wykorzystujemy pliki własne oraz zewnątrzne (np.Countly Analytics firmy Countly Ltd);
 • wyświetlania użytkownikom dostosowanych do ich zainteresowań reklam online (reklama spersonalizowana) w zewnętrznych serwisach (stronach) z których korzystają, których właścicielem jest Google (wyszukiwarka Google Search, Gmail, YouTube), Meta (portal społecznościowy Facebook, Instagram), X Corp. (platforma X dawniej Twitter) oraz Microsoft (LinkedIn). Do tego celu służą pliki cookies i podobne technologie, które zbierają informacje o historii przeglądania i sposobie nawigacji przez użytkownika po naszych stronach internetowych. Temu celowi służyć mogą również przekazane nam przez użytkowników dane osobowe (np. adres mailowy), które za zgodą użytkowników udostępniamy wyżej wymienionym administratorom serwisów (stron), świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe i reklamowe; 
 • umożliwienia użytkownikom łatwiejszego korzystania z wybranych funkcji portali społecznościowych, takich jak Facebook, X (dawniej Twitter)  i LinkedIn, które posługują się własnymi plikami cookies. Nie mamy kontroli nad plikami cookies tych firm i nie pozwalają nam one na uzyskanie dostępu do kont ich użytkowników;
 • zapewnienia sprawnego działania i dostosowania do preferencji użytkownika naszych stron w tym wszystkich funkcjonalności Serwisu ORBITVU SUN;

Podstawą wykorzystania przez nas plików cookies lub podobnych technologii do zbierania wyżej wskazanych informacji o sposobie w jaki korzystasz z naszych stron jest Twoja zgoda. Możesz zarządzać swoją zgodą co do poszczególnych plików cookies za pomocą narzędzia Cookieboot firmy Usercentrics, które pojawia się przy pierwszym wejściu na nasze strony oraz dostępne jest po kliknięciu przycisku poniżej:

Ponadto Użytkownik może zmienić warunki przechowania i dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (informacje na ten temat znaleźć można w systemie pomocy dla danej przeglądarki).  Pamiętaj, że zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych stron internetowych oraz utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu ORBITVU SUN.

Podstawy prawne do korzystania z danych

Z posiadanych danych korzystamy tylko w celach w jakich wyraziłeś zgodę na ich zebranie lub w celach w jakich zezwala nam na to prawo, w szczególności przepisy RODO.

Przepisy te wskazują na następujące podstawy przetwarzania danych osobowych:

1) Art. 6 ust. 1 pkt b) przepisów RODO, zgodnie z którym  można przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z klientem umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

Z powyższej podstawy korzystamy w przypadku:

 • danych przekazanych nam przez klienta w celu zakupu naszych produktów, które wykorzystujemy dla realizacji jego zamówienia, dostawy produktu i obsługi posprzedażowej (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny);
 • danych dotyczących użytkowników Serwisu ORBITVU SUN oraz aplikacji ORBITVU STATION, które  używane są w celu świadczenia Usługi ORBITVU SUN oraz korzystania z aplikacji ORBITVU STATION w tym przesyłania informacji technicznych dotyczących ich funkcjonowania;
 • umów zawartych z osobami prawnymi (spółkami), których wykonanie wymaga skorzystania z  danych osób fizycznych z nimi związanych (np. pracowników, przedstawicieli);
 • wymiany danych osobowych klientów i potencjalnych klientów między ORBITVU i Zaufanymi Partnerami ORBITVU, jeśli taka wymiana jest niezbędna dla zawarcia lub wykonania umowy z klientem (np. przekazanie zapytania ofertowego klienta złożonego na stronie administrowanej przez ORBITVU do lokalnego  Oddziału ORBITVU lub Partnera Handlowego ORBITVU obsługującego kraj  siedziby klienta);

2) Art. 6 ust. 1 pkt f) przepisów RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (t.j. przez ORBITVU).

Z powyższej podstawy możemy skorzystać w przypadku:

 • przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, serwisów i stron, które obsługujemy oraz w celu zapobiegania oszustwom związanym bezprawnym użyciem danych osobowych;
 • wymiany danych osobowych klientów i potencjalnych klientów między ORBITVU i Zaufanymi Partnerami ORBITVU w celach statystycznych, analitycznych, administracyjnych i kontrolnych w ramach Globalnej Sieci Dystrybucyjnej ORBITVU, którą zarządzamy. ORBITVU zawiera z Zaufanymi Partnerami umowy regulujące przekazywanie danych osobowych;
 • wymiany danych osobowych klientów i potencjalnych klientów między ORBITVU i Zaufanymi Partnerami ORBITVU dla niektórych form marketingu bezpośredniego, np. kampanii mailingowych;

Możesz w każdej chwili złożyć do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na powyższej podstawie, kontaktując się z nami w tej sprawie w dowolny sposób wskazany w naszych danych kontaktowych na końcu niniejszej Polityki, w tym np. przesyłając nam maila na adres: [email protected]

3) Art. 6 ust. 1 pkt a) przepisów RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe za zgodą osoby której dane dotyczą.

Z powyższej podstawy możemy skorzystać w przypadku:

 • przesyłania  odpowiedzi na kierowane do nas zapytania i prośby klientów (np. o przesłanie naszej oferty handlowej);
 • rejestrowania chętnych na organizowane przez nas eventy, spotkania i webinary;
 • podejmowanych przez nas działań marketingowych i reklamowych, dla których podstawą nie jest prawnie uzasadniony interes administratora (punkt 2) wyżej) t.j. np. mailing lub spersonalizowane reklamy online dla których korzystamy z danych osobowych, zewnętrznych plików cookies i podobnych technologii (na ten temat patrz punkt: “Wykorzystanie plików cookies”). Przekazane nam przez użytkownika dane osobowe również umożliwiają wyświetlanie naszych reklam na zewnętrznych serwisach, z których korzysta użytkownik, których właścicielem jest  Google (wyszukiwarka Google, Gmail, YouTube), Meta (portal społecznościowy Facebook, Instagram), X Corp. (platforma X dawniej Twitter) oraz Microsoft ( portal LinkedIn). Odbywać się to może również przez przekazanie przez nas danych osobowych użytkownika (np. adresu mailowego) – za jego zgodą – wyżej wskazanym właścicielom zewnętrznych serwisów, które świadczą na naszą rzecz usługi reklamowe i marketingowe (za pomocą takich narzędzi jak np. Google Ads);
 • rejestrowania i analizowania zachowania użytkownika w aplikacji ORBITVU STATION;
 • wymiany danych osobowych klientów i potencjalnych klientów między ORBITVU i Zaufanymi Partnerami ORBITVU, na którą to wymianę klienci wyrazili zgodę;

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tej sprawie w dowolny sposób wskazany w naszych danych kontaktowych na końcu niniejszej Polityki, w tym np. przesyłając nam maila na adres: [email protected]

Zarządzanie zgodą na pliki cookies oraz cel ich przetwarzania opisany jest w punkcie: “Wykorzystanie plików cookies” .

Więcej na temat wykorzystania danych osobowych przez firmę Google możesz dowiedzieć się na stronie: https://business.safety.google/privacy/

Posiadane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom dla realizacji ich celów reklamowych lub komercyjnych, chyba że podmiot którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę na przekazanie swych danych do naszych Partnerów Marki.

Okres przechowywania danych

Posiadane przez nas dane są przetwarzane zasadniczo przez okres niezbędny dla realizacji celu w jakim zostały zgromadzone t.j. dla wykonania umowy z klientem, obsługi posprzedażowej (gwarancyjnej i pogwarancyjnej), świadczenia Usługi ORBITVU SUN, przesyłania newslettera lub przekazywania innych informacji, o które poprosi użytkownik (klient).

Nie oznacza to jednak, że po zrealizowaniu powyższych celów od razu usuwamy wszystkie zgromadzone dane o klientach lub osobach zainteresowanych naszą ofertą. Obowiązek ich dłuższego przechowywania może wynikać z przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dotyczy to zwłaszcza przepisów podatkowych, księgowych i statystycznych, nakazujących przechowywać dane o zrealizowanych z klientami transakcjach handlowych przez okres kilku lat.

Administrator danych uprawniony jest także do przechowywania danych osobowych związanych z klientem do czasu przedawnienia jego roszczeń (np. odszkodowawczych) dotyczących zakupionego produktu lub usługi, w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami. Terminy przedawnienia roszczeń określają stosowne przepisy.

Ponadto dla bezpieczeństwa gromadzonych w naszym systemie informatycznym danych, ich ochrony przed utratą na skutek awarii systemu oraz wychwytywania i eliminacji ewentualnych naruszeń danych osobowych, tworzone są na czas konieczny dla tych celów kopie zapasowe (backupy) zawierające całościowe dane danego systemu informatycznego. Dla uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nie jest możliwe usunięcie pojedynczych informacji z kopii zapasowej. Podstawą prawną przechowywania danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) przepisów RODO).

Ochrona i bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przekazywanych nam danych przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym stosujemy szereg zabezpieczeń technicznych, informatycznych, organizacyjnych oraz prawnych:

 • dane gromadzimy na własnym serwerze, znajdującym się w odrębnym, strzeżonym miejscu; dane z Serwisu ORBITVU SUN przechowywane są na bezpiecznych serwerach Digital Ocean zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej (informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.digitalocean.com);
 • pomieszczenia w których przetwarzamy dane chronione są licznymi zabezpieczeniami fizycznymi przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • korzystamy z wewnętrznej sieci informatycznej zabezpieczonej zaporą sieciową, niedostępna z zewnątrz;
 • dostęp do naszych serwerów możliwy jest przez uprawniony personel tylko przez VPN (Virtual Private Network);
 • stosujemy szyfrowanie komunikacji do serwerów firmowych przy użyciu protokołu SSH;
 • wykonujemy kopie zapasowe zbiorów danych osobowych (backupy) w celu ich zabezpieczenia przed przypadkową utratą albo celowym zniszczeniem;
 • wdrożyliśmy odpowiednie procedury gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodne z przepisami RODO i kontrolujemy ich przestrzeganie; w razie stwierdzonego naruszenia danych osobowych zobowiązani jesteśmy w ciągu 72 godzin do powiadomienia o tym fakcie organ nadzorujący ochronę danych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych);
 • szkolimy na bieżąco personel w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz monitorujemy przepisy w tym zakresie;
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z udziałem zewnętrznego usługodawcy to korzystamy z usług tylko renomowanych firm, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony powierzanych im danych osobowych;

Podmioty mające dostęp do danych

Dostęp do danych klientów ORBITVU (aktualnych i potencjalnych) ma ORBITVU oraz ten z  jej Oddziałów i Partnerów Handlowych, który obsługuje kraj siedziby klienta.

Jeśli klient przekazał nam swe dane za pośrednictwem naszej wielojęzycznej strony internetowej (orbitvu.com, orbitvu.pl, orbitvu.de, orbitvu.es, orbitvu.fr), której ORBITVU jest administratorem, dane te  udostępnimy lokalnemu Oddziałowi i Partnerowi Handlowemu ORBITVU. Skontaktują się oni  z klientem w jego ojczystym języku, udzielą mu wszystkich informacji, które go interesują oraz za ich pośrednictwem klient może zakupić produkty i usługi ORBITVU. Zapewnią  oni również samodzielnie lub przy udziale ORBITVU obsługę posprzedażową ( serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 

Sprzedaż w Polsce odbywa się bezpośrednio przez ORBITVU bez pośrednictwa Oddziałów i Partnerów Handlowych ORBITVU. W takim przypadku dane klienta nie są im przekazywane.

Jeśli klient  zostawił swoje dane bezpośrednio jednemu z naszych Oddziałów lub Partnerów Handlowych, dane te przekazują oni ORBITVU w celach statystycznych, analitycznych, administracyjnych i kontrolnych, a także w celu wsparcia w wykonaniu umowy zawartej z klientem (np. w zakresie serwisu gwarancyjnego wymagającego pomocy inżynierów ORBITVU). 

ORBITVU zawiera z Zaufanymi Partnerami umowy regulujące przekazywanie danych osobowych klientów zgodne z przepisami RODO.  

Mając na względzie sprawną i profesjonalną obsługę naszych klientów ORBITVU korzysta również z rozwiązań i narzędzi informatycznych tworzonych przez inne firmy. Przy tej okazji przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być powierzane w pewnym zakresie zewnętrznym usługodawcom usług informatycznych. Wybieramy jednak tylko takich usługodawców, którzy dają odpowiednią gwarancję ochrony powierzonych im danych. W stosunku do tak powierzonych danych ORBITVU nadal pozostaje ich administratorem i sprawuje nad nimi kontrolę.  

Do narzędzi informatycznych zewnętrznych usługodawców z których korzystamy należą:

 • usługi hostingowe ( np. dane użytkowników Serwisu ORBITVU SUN przechowywane są na bezpiecznych serwerach Digital Ocean na terenie Unii Europejskiej; więcej na ten temat możesz znaleźć na www.digitalocean.com);
 • platformy mailingowe;
 • narzędzia analityczne i statystyczne badające sposób korzystania przez użytkowników z naszych produktów, usług i stron internetowych, w celu poprawy ich jakości i komunikacji z klientami, których dostawcą jest firma Google (Google Analytics),  User.com sp. z o.o. oraz Microsoft (Microsoft Clarity); 
 • usługi reklamowe i marketingowe realizowane za pośrednictwem firmy Google (spersonalizowane reklamy w wyszukiwarce Google, Gmail, YouTube), Meta (reklamy ORBITVU na portalu społecznościowym Facebook i Instagramie), X Corp. (platforma X dawniej Twitter) oraz Microsoft (platforma LinkedIn); 

Przekazanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom opiera się na zawartej z nimi umowie zgodnej z przepisami RODO.

Część ze wskazanych wyżej dostawców narzędzi informatycznych z których ORBITVU korzysta, może mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub być powiązana z firmami ze Stanów Zjednoczonych (w tym Google, Meta, X Corp., Microsoft). Zgodnie z aktualną decyzją Komisji Europejskiej  z 10 lipca 2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie Ram Ochrony Danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework) Stany Zjednoczone zapewniają adekwatny poziom ochrony dla danych osobowych przekazywanych do podmiotów w tym kraju, które będą znajdować się na Liście Ram Ochrony Danych, dostępnej na stronach internetowych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli konkretny podmiot ze Stanów Zjednoczonych nie znajduje się na Liście, to przekazanie mu danych osobowych przez ORBITVU opierać się będzie zgodnie z art. 46 RODO na standardowych klauzulach umownych (wzór umowy opracowany przez Komisję Europejską). Zgodnie z tymi przepisami dotyczy to również dostawców usług informatycznych z innych niż Stany Zjednoczone krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji o zapewnieniu przez nich odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, z którymi ORBITVU podpisywać będzie – w razie korzystania z ich usług - standardowe klauzule umowne.

Dane osobowe związane z naszymi klientami mogą być także powierzane przez nas innym podmiotom niezbędnym dla wykonania i obsługi zawartych umów t.j. firmom kurierskim i transportowym, agencjom celnym, biurom rachunkowym, audytorom, kancelariom prawnym.
Posiadane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom dla realizacji ich celów reklamowych lub komercyjnych, chyba że podmiot którego dane dotyczą wyrazi zgodę na przekazanie swych danych do naszego Partnera Marki.

Posiadane przez nas dane osobowe zobowiązani jesteśmy przekazać, gdy z takim żądaniem wystąpią do nas uprawnione organy publiczne np. policja, prokuratura, sąd a także organ nadzorujący w danym państwie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Twoje prawa zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z przepisami RODO, regulującymi przetwarzanie danych osobowych przez firmy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którymi zgodna jest niniejsza Polityka Prywatności, masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych, których ORBITVU i Zaufani Partnerzy są administratorami:

 • prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, to prawo uzyskania do nich dostępu i informacji jakie są to dane, w jakim celu je przetwarzamy, jak długo będziemy je przechowywać oraz jakie podmioty mają do nich dostęp;

  Informację o tym, jak długo przechowujemy dane osobowe oraz kto ma do nich dostęp znajdziesz w niniejszej Polityce (w punktach „Okres przechowania danych osobowych” oraz „Podmioty mające dostęp do danych”)

  Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu ORBITVU SUN do zarejestrowanych w nim danych firmowych masz dostęp przez swój profil w Serwisie.
 • prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, które są niekompletne;

  Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu ORBITVU SUN prawo to względem zarejestrowanych w nim danych możesz wykonywać przez ich edycję i poprawianie w ramach swojego konta w Serwisie.
 • prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych, tam gdzie podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1a) przepisów RODO); dotyczy to np. zgody na przesyłanie newslettera marketingowego.
 • prawo do usunięcia przez nas Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli nie są już potrzebne dla celów, dla których je otrzymaliśmy (gdy cele te zostały już zrealizowane) lub jeśli cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie (gdy podstawą ich przetwarzania była Twoja zgoda);

  W niektórych sytuacjach obowiązek przechowania Twoich danych wynikający z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora może uniemożliwić spełnienie Twojego żądania usunięcia danych. Więcej na ten temat dowiesz się z punktu: “Okres przechowania danych”.
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych polegające na przechowaniu danych bez ich dalszego przetwarzania w następujących sytuacjach:

  – w razie zakwestionowania przez Ciebie prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania trwać będzie wówczas przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych);

  – w razie gdyby przetwarzanie danych okazało się niezgodne z prawem a ich usunięcie nie było możliwe ze względu na Twój sprzeciw;

  – w razie gdyby dane osobowe stały się dla nas zbędne a były potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony jakichkolwiek Twoich praw;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego w danym państwie przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce jest nim Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeśli Twoim zdaniem nie stosujemy się do tych przepisów

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw napisz (na adres e-mailowy lub pocztowy) albo zadzwoń - bezpośrednio do ORBITVU lub za pośrednictwem lokalnego Oddziału ORBITVU lub naszego Partnera Handlowego,  który przekaże nam Twoje uwagi. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki Prywatności.

Jak firma kontaktuje się z klientami

Nasza firma kontaktuje się z Tobą tylko w sposób, w jaki wyraziłeś na to zgodę i tylko na podany przez Ciebie w tym celu adres (zwłaszcza mailowy) lub numer telefonu.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania jej do ewentualnych zmian w przepisach o ochronie danych osobowych lub zmian w zakresie przetwarzanych przez nas danych.

Zmieniona Polityka Prywatności będzie publikowana na tej stronie internetowej.

Dane kontaktowe i rejestracyjne o ORBITVU i naszych Zaufanych Partnerach

ORBITVU:
ORBITVU Sp. z o.o.
Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska

numery identyfikacyjne:
NIP: 6452515131
REGON: 241721595
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000366154
Kapitał zakładowy Spółki 2.027.000 złotych

dane kontaktowe:
e-mail: [email protected]
tel: (0048) 32 392 10 60

Dane kontaktowe Oddziałów ORBITVU oraz naszych Partnerów Handlowych tworzących Globalną Sieć Dystrybucyjną ORBITVU znajdziesz na naszej stronie pod adresem: https://orbitvu.pl/kontakt/

Listę naszych Partnerów Marki oraz odnośniki do ich stron internetowych znajdziesz na naszej stronie pod adresem: https://orbitvu.pl/partnerstwo/