Fotografia produktowa
21.12.2020
8 min

Jaki obiektywy do fotografii produktowej wybrać? – porady ekspertów

Szukasz najlepszego obiektywu do fotografii produktowej? Czy masz problem z podjęciem optymalnej decyzji w ramach swojego budżetu? Istnieje nieskończenie wiele parametrów do rozważenia przy wyborze najlepszego obiektywu do fotografii produktowej. Dlatego, chcemy Ci w tym pomóc. Z poniższego artykułu dowiesz się więcej o istotnych właściwościach obiektywów, a także będziesz mieć możliwość przyjrzenia się przykładom i markom, które warto wziąć pod uwagę. Krok po kroku zaprezentujemy wszystkie najważniejsze aspekty związane z wyborem obiektywu, w tym również te związane z wysokością budżetu.

Best lens for product photographyBest lens for product photography

Odpowiadamy na następujące pytania dotyczące obiektywów do fotografii produktowej:

Co jest tak naprawdę ważne w fotografii produktowej?

Fotografia produktowa jest podgrupą fotografii still life, czyli fotografowania przedmiotów nieruchomych. Wykorzystywana jest w katalogach produktów, w e-handlu, a jej głównym celem jest przedstawienie produktu takim, jakim jest, i to w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Odpowiednia jakość fotografii produktowej jest istotna z punktu widzenia branży e-commerce, ponieważ dostarcza informacji o produkcie, buduje zaufanie klienta i zmniejsza liczbę zapytań. 

Z kolei celem komercyjnej (reklamowej, stylizowanej) fotografii produktowej jest zbudowanie emocji wokół produktu i opowiedzenie o nim jakiejś historii. Ma ona raczej na celu zainteresować i zaangażować potencjalnego klienta w zaprezentowaną opowieść. 

Oba rodzaje fotografii still life mogą być stosowane w praktyce z wykorzystaniem tradycyjnego lub zautomatyzowanego studia fotograficznego. Wyposażenie studia będzie wymagało różnych obiektywów, które są dedykowane do różnych celów. I tak naprawdę decyzja o tym, czy chcesz zajmować się fotografią komercyjną, czy produktową, będzie miała decydujący wpływ na wybór obiektywu. 

Dla uzyskania dobrej fotografii produktowej kluczowe znaczenie będzie miała właśnie konfiguracja układu optycznego w Twoim sprzęcie. Przeczytaj nasze sekcje „Co należy uwzględnić przy wyborze obiektywu?” i „Jak ustawić parametry?”, aby poznać przydatne informacje dotyczące idealnie dobranego sprzętu.

 

Jakie są najważniejsze parametry obiektywów?

Ogniskowa

Notice the focal length specification marked on the lensZwróć uwagę na oznaczenie ogniskowej na obiektywie.

Ogniskowa obiektywu decyduje o tym, pod jakim kątem widzenia zostanie uchwycona dane ujęcie. Jest ona skorelowana z powiększeniem (zoomem), który określa, jak duże będą poszczególne elementy widniejące na zdjęciu. Matematycznie rzecz ujmując, ogniskowa to obliczenie odległości optycznej pomiędzy soczewką obiektywu a matrycą w momencie, gdy obiekt jest wyostrzony.

Im dłuższa ogniskowa, tym węższy kąt widzenia i większe powiększenie. Im krótsza ogniskowa, tym szerszy kąt widzenia i mniejsze powiększenie.

Focal length of 20mm for product photography

Ogniskowa 20mm

Focal length of 50mm for product photography

Ogniskowa 50mm

Focal length of 80mm for product photography

Ogniskowa 80mm

Focal length of 105mm for product photography

Ogniskowa 105mm

Na zdjęciach widać różnicę w powiększeniu w zależności od zastosowanej ogniskowej (odległość od obiektu była taka sama dla każdego zdjęcia).

Niezależnie od fizyki, do fotografii produktowej należy wybrać obiektyw o ogniskowej co najmniej 50 mm, a nawet i większej. Obiektywy o ogniskowej mniejszej niż 50 mm mogą powodować zniekształcenia obrazu występujące w szerokim kącie. Jako przykład tej wady prezentujemy na pierwszym zdjęciu poniżej. Należy pamiętać, że im dłuższa ogniskowa przy fotografowaniu obiektu o tej samej wielkości, tym dalej trzeba się od niego odsunąć. Dlatego przy wyborze obiektywu miej na uwadze wielkość przestrzeni studyjnej, z której korzystasz.

Współczynnik powiększenia

Aby poznać ten parametr, najczęściej trzeba zajrzeć do specyfikacji technicznej danego modelu obiektywu. Ma on kluczowe znaczenie dla jakości zdjęć wykonywanych w makrofotografii i dlatego warto zwrócić na niego szczególną uwagę.

Im wyższy współczynnik powiększenia, tym bardziej szczegółowe będą zdjęcia drobnych produktów. Wyobraź sobie niewielki kolczyk powiększony dwukrotnie przy zachowaniu pełnej szczegółowości. To jest właśnie cel tego parametru. 

Technicznie rzecz biorąc, współczynnik powiększenia to stosunek wielkości fotografowanego obiektu, a jego widoku rzucanego na matrycę aparatu. Pierścień o szerokości 2 cm sfotografowany obiektywem o powiększeniu 1:1 będzie przedstawiony na matrycy w rozmiarze 2 cm, podczas gdy obiektyw o powiększeniu 1:2 odwzoruje na matrycy obiekt o rozmiarze 1 cm. Mówiąc prościej, aby osiągnąć lepsze rezultaty, należy wybrać większy współczynnik powiększenia.

Pozostaje on skorelowany z minimalną odległością ogniskowania (opisaną poniżej), ponieważ największą jego wartość można uzyskać dopiero przy najbliższej odległości, na jaką obiektyw jest w stanie ustawić ostrość.

Zdjęcia przedstawiają rosnący współczynnik powiększenia i wielkość obrazu na matrycy: odpowiednio 2:1, 1:1 i 2:1.

Minimalna odległość ogniskowania

Wszystkie obiektywy posiadają ograniczenia dotyczące odległości ogniskowania – to znaczy minimalną odległość, z jakiej obiektyw może ustawić ostrość na produkcie. Jeśli odległość między aparatem a przedmiotem jest mniejsza niż podana w specyfikacji obiektywu, nie będzie on w stanie prawidłowo złapać pożądanej ostrości. Prawdopodobnie trzeba będzie odsunąć aparat (i siebie) od fotografowanego przedmiotu.

W niektórych sytuacjach, gdy nie można odsunąć aparatu od produktu (np. w przypadku korzystania ze stałej pozycji w zautomatyzowanym studiu fotograficznym), należy manipulować odległością samego produktu. W przeciwnym razie obiektyw może okazać się bezużyteczny.

Jakość obrazu w fotografii produktowej

Współcześni klienci oczekują wysokiej jakości zdjęć. Nawet pomimo tego, że do przeglądania Twojej strony internetowej często używają ekranów smartfonów o małej rozdzielczości. Zdjęcia produktowe muszą być ostre po to, aby wykorzystać je w innych celach. Na przykład, zdjęcia przeznaczone do publikacji w druku lub na stronie internetowej, które muszą być dobrze widoczne na dużych ekranach komputerów. 

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na jakość finalnego zdjęcia, a najważniejszym z nich jest wybór odpowiedniego obiektywu do ich zrobienia. Powinieneś upewnić się, że wybrany obiektyw zapewnia odpowiednią ostrość, od jednego kąta zdjęcia do drugiego.

Szczególnie gdy planujesz wykadrować szczegóły ze zdjęcia o wysokiej rozdzielczości  (jest to technika, którą szczegółowo opisaliśmy w naszym „Kompletnym przewodniku po fotografii produktowej”).

Image shot in low resolution causes the close-up to be of bad quality.

Zdjęcie wykonane w niskiej rozdzielczości sprawia, że przybliżenie jest złej jakości.

Image shot in high resolution allows for high-quality close-ups.

Obraz wykonany w wysokiej rozdzielczości pozwala na uzyskanie wysokiej jakości szczegółów.

Jakie ustawienia obiektywu należy wybrać?

Jaka powinna być wartość przysłony w fotografii produktowej?

Wartość przysłony jest jednym z parametrów ekspozycji, tak, jak czas otwarcia migawki i ISO. Przysłona to otwór wewnątrz obiektywu posiadający zmienną średnicę, przez którą światło przechodzi do wnętrza aparatu, a następnie na jego matrycę. Mówiąc prościej, reguluje ona ilość światła, jaką otrzyma matryca aparatu. W ten sposób ten parametr wpływa na jasność obrazu, a także na jego jakość i głębię ostrości.

In product photography the aperture stays key to maintaining high quality sharp image and comes into close interplay with shutter speed and ISO. It is one of the questions you cannot omit, if you are interested in the best camera settings for product photography. Read our extensive guide on the aperture to discover how precisely you can manipulate this setting for various effects. For now, a short graphic to acquaint you with the basics.

Wartości przysłony dla fotografii produktowej

Co to jest głębia ostrości?

Głębia ostrości decyduje o tym, jak daleko w kadrze obraz pozostaje ostry. Jest to odległość pomiędzy najbliższym a najdalszym obiektem, który jest wystarczająco ostry na zdjęciu. Głębia ostrości zależy od:

  • ogniskowej – im większa ogniskowa, tym mniejsza głębia ostrości
  • odległości pomiędzy aparatem a obiektem – im mniejsza odległość, tym mniejsza głębia ostrości;
  • przysłony – im większa wartość przysłony, tym większa głębia ostrości

Ponieważ jest to niezwykle skomplikowany temat, który powtarza się we wszystkich stylach fotografowania, szczegółowe informacje na temat ogniskowej i głębi ostrości można znaleźć w naszych obszernych przewodnikach, które szczegółowo opisują te parametry.

Jakość obrazu a wartość przysłony

Przysłona bardzo mocno wpływa na jakość obrazu. Ogólnie rzecz biorąc, większość obiektywów jest najostrzejsza przy średnich wartościach przysłony, takich jak f/7, f/11. 

f/22 details get blurred

f/22 Detale są nieostre

f/11 details are sharp

f/11 Detale są bardzo ostre

Sama fotografia produktowa wymaga wartości przysłony około f/11, dlatego warto odpowiednio dostosować wartości ISO i czas otwarcia migawki. Taka kolejność ustawień pozwoli na zachowanie ostrości, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad jasnością samego obrazu.

Wybierając obiektyw do fotografii produktowej, warto wziąć pod uwagę wymaganą głębię ostrości, przysłonę, której zamierzamy użyć, oraz oferowaną przy tej przysłonie jakość. Różne obiektywy będą miały różną jakość przy różnych wartościach przysłony. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest utrzymywać wartości przysłony f/16 lub niższe (f/11, f/7). 

Czasem, np. w przypadku wysokiej jakości fotografii biżuterii, aby uzyskać najlepszą jakość (choć z uszczerbkiem dla głębi ostrości), konieczne może być zastosowanie przysłony z zakresu f/4 – f/5,6. Dlatego, w tym przypadku, można skorzystać z techniki zwanej focus stacking, aby mieć kontrolę nad ostrością zdjęcia.

Picture shot at f/2.8

Zdjęcie wykonane przy f/2,8

Picture shot at f/29

Zdjęcie wykonane przy f/29

Picture with focus stacking

Zdjęcie z zastosowaniem techniki focus stacking

Porównanie zdjęć wykonanych przy przysłonie f/2.8, f/29 oraz z focus stackingiem

Co to jest focus stacking?

Makrofotografia jest niezwykle wymagającą dziedziną fotografii. Zdjęcia produktów wykonane za pomocą obiektywów makro oferują wysoki poziom szczegółowości kosztem utrudnień związanych z ustawianiem na nich ostrości. Tło i bardziej odległe elementy przedmiotu często mają problem z powodu zbyt małej głębi ostrości – mogą stać się rozmazane i negatywnie wpływać na ogólne wrażenia z obrazu. Weźmy na przykład bransoletkę o średnicy 5 cm, której tylko przednia część pozostaje ostra na zrobionym zdjęciu.

Aby rozwiązać ten problem, profesjonalni fotografowie opracowali technikę zwaną focus stacking. Jest ona dostępna dla wszystkich obiektywów, ponieważ zależy wyłącznie od ustawienia ostrości. Kilka zdjęć jest wykonywanych z ostrością na różnych obszarach produktu, a następnie „nakładanych” na siebie za pomocą oprogramowania do obróbki graficznej. W rezultacie uzyskuje się zazwyczaj ostry obraz produktu z maksymalną głębią ostrości (więcej informacji na temat manipulowania głębią ostrości można znaleźć w sekcji „Ustawienia obiektywu”).

Technika focus stacking jest automatycznie zaimplementowana w studiach fotograficznych Orbitvu i nosi nazwę „Super Focus”. Pozwoli Ci ona na wykonanie dobrych zdjęć makro Twoich produktów, oszczędzając przy tym czas pracy w programie do postprodukcji. Wszystko dzieje się automatycznie i w kilka sekund.

Najczęstsze problemy z obiektywami do fotografii produktowej

Każdy, kto zajmuje się fotografią produktową, na pewno zauważył już kilka obszarów, które mogą stanowić wyzwanie dla finalnej jakości zdjęć. Sprawdź nasz artykuł o błędach w fotografii produktowej, gdzie szczegółowo omawiamy ten temat. Zacznijmy od kilku podstawowych wad obiektywów.

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna jest optycznym zjawiskiem występującym w obiektywach. Można ją zauważyć, gdy istnieje wysoki kontrast pomiędzy białym tłem a ciemnymi krawędziami przedmiotu. Jest to częsty problem, z którym borykają się fotografowie produktowi, ponieważ najczęściej używają białego tła podczas sesji produktowej.

W wyniku aberracji chromatycznej widoczne są „obwódki” o różnych kolorach, które pojawiają się wzdłuż linii granicznych pomiędzy ciemnymi i jasnymi częściami obrazu. Mimo że możliwe jest wyeliminowanie aberracji chromatycznej w postprodukcji, wybór wysokiej jakości obiektywu może zminimalizować ten problem i zaoszczędzi Twój czas.

Chromatic aberration

Te obrazy pokazują aberrację chromatyczną w fotografii makro i zdjęć plenerowych.

Chromatic aberration

Winietowanie

Winietowanie to problem optyczny, który powoduje, że obiektyw nie rozjaśnia narożników obrazu względem jego środka. Poziom winietowania zależny od samej optyki jest zawsze wyższy przy niższych wartościach przysłony, a w obiektywach zmiennoogniskowych będzie on malał wraz ze wzrostem ogniskowej. Tym samym możemy napotkać efekt winietowania w przypadku dążenia do uzyskania rozmytego tła.

Winietowanie może występować częściej w przypadku korzystania z obiektywów zmiennoogniskowych i ich maksymalnych lub minimalnych zakresów otwarcia migawki. Ryzyko kryje się również w potencjalnych zniekształceniach (patrz poniżej). Te dwie wady sprawiają, że do fotografii produktowej standardowo używa się obiektywów o ogniskowej 50 mm i większej.

VignettingDla lepszego zrozumienia winietowania…

Zniekształcenia

Istnieją dwa rodzaje zniekształceń – perspektywiczne i optyczne. Perspektywiczne pojawiają się, gdy np. używamy szerokiego obiektywu. Zniekształcenie optyczne z kolei to błąd obiektywu, który sprawia, że linie proste wydają się być krzywe. Efekt ten zależy od konstrukcji obiektywu – przy zastosowaniu dobrego obiektywu zjawisko to zostaje zredukowane.

Image without distortion

Obraz bez zniekształceń

Barrel distortion

Zniekształcenie baryłkowe

Pincushion distortion

Zniekształcenie poduszkowe

Czego NIE należy brać pod uwagę, podczas wybierania obiektywu?

Istnieją elementy obiektywów, które nie wnoszą nic do fotografii produktowej, ale podnoszą cenę samego sprzętu.

Minimalna wartość przysłony

Minimalna przysłona to najmniejsza wartość lub największy otwór, jaki może utworzyć się w obiektywie fotograficznym. W opisie modelu obiektywu zazwyczaj znajduje się zakres minimalnej przysłony, tuż obok długości ogniskowej (np. 24-105 mm f/3.5-5.6). Zakres ten odzwierciedla największy możliwy do uzyskania otwór przysłony w zależności od użytej ogniskowej. W tym przypadku, ogniskowa 105 mm pozwala na uzyskanie najmniejszej wartości przysłony f/5.6, a ogniskowa 24 mm pozwala na uzyskanie minimalnej wartości przysłony f/3.5.

Droższe obiektywy pozwalają na korzystanie z tej samej wartości minimalnego otworu przysłony w całym zakresie ogniskowych. Najdroższe obiektywy stałoogniskowe pozwalają uzyskać bardzo duże otwory przysłony w zakresie f/1,2-f/2. W przypadku fotografii produktowej nie ma to zwykle znaczenia, ponieważ małe otwory przysłony są rzadko używane ze względu na bardzo płytką głębię ostrości.

The specification of minimum aperture for a focal length is marked on the lens.Na obiektywach zaznaczona jest informacja o minimalnym otworze przysłony dla danej ogniskowej.

Szybkie ustawianie ostrości

Możliwość szybkiego ustawiania ostrości nie jest najważniejszą właściwością obiektywu do fotografii produktowej, bowiem fotografowany przedmiot nie będzie się poruszał. Natomiast warto pomyśleć o tym parametrze, kiedy planuje się fotografować obiekty będące w ruchu, jak np. ludzi w reportażu lub w fotografii sportowej.

Cicha praca autofokusa

Funkcja ta jest przydatna podczas nagrywania filmów z dźwiękiem. Podczas fotografowania produktów, nie jest to tak ważne. Nie ma dźwięku, nie ma problemu.

Stabilizacja obrazu

Jest ona praktyczna podczas kręcenia filmów lub podczas robienia zdjęć z tzw. ręki. Podczas robienia zdjęć w studio fotograficznym, będziesz używał statywu lub podobnej podpory aparatu, więc stabilizacja obrazu nie będzie Ci potrzebna. 

W przypadku niektórych rozwiązań automatyzujących fotografię produktową (np. urządzenie Orbitvu Alphashot) stabilizacja musi być na stałe wyłączona podczas robienia zdjęć z automatycznym usuwaniem z niego tła.

Aparaty bezlusterkowe posiadają funkcję stabilizacji obrazu w korpusie aparatu. Problem rozwiązany – nie ma już potrzeby kupowania obiektywów z tego rodzaju opcją.

Jak wybrać obiektyw? – przewodnik krok po kroku

Mając do wyboru wiele obiektywów na rynku, decyzja może być trudna i wymagać dogłębnej analizy. Postanowiliśmy Ci pomóc i przeprowadzić Cię przez ten proces krok po kroku za pomocą poniższego poradnika.

1. Zastanów się nad budżetem, jaki chcesz przeznaczyć na zakup obiektywu.

Po pierwsze, ważny jest model aparatu. Będzie to korpus, który dobrze wykorzysta potencjał obiektywu. Jeśli musisz wybierać, a nie masz nieograniczonego budżetu, lepiej nabyć aparat z matrycą APS-C i dedykowanymi do niego obiektywami. Więcej o typach aparatów znajdziesz w naszych dedykowanych artykułach: "Najlepszy aparat do fotografii produktowej – najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć" oraz "Lustrzanka kontra bezlusterkowiec. Wybierz najlepsze rozwiązanie dla fotografii produktowej".

Po drugie, pamiętaj, że dobra jakość zdjęć może przynieść Ci więcej zysku, więc weź pod uwagę, ile możesz zyskać na samym obiektywie.

Wreszcie, obiektywy tracą na wartości z upływem czasu znacznie mniej niż aparaty i zazwyczaj będą używane dłużej niż sam aparat.

2. Weź pod uwagę wszystkie przydatne funkcjonalności. 

Jakość i ostrość obrazu, minimalna odległość ostrzenia i ogniskowa pozostają kluczowe. Masz już tę wiedzę, więc Twoja decyzja dotycząca wyboru obiektywu może teraz pójść o krok dalej.

3. Matryca pełnoklatkowa czy crop-frame?

Każdy aparat cyfrowy posiada wbudowaną matrycę, która zbiera informacje o wykonanym zdjęciu. Rozmiar sensora w aparacie stawia pod znakiem zapytania wybór obiektywu ze względu na różnice, jakie powoduje w zakresie osiągalnych długości ogniskowych.

Pełnoklatkowa matryca jest cyfrową wersją klatki filmowej 35 mm. Aparaty pełnoklatkowe w większości przypadków oferują większą elastyczność. Można używać wyższych wartości ISO bez efektu ziarnistości, co gwarantuje wyższą jakość obrazu. Pełna klatka jest częściej używana przez profesjonalistów, a jej cena jest znacznie wyższa niż cena aparatów crop-frame. Jednak aparaty pełnoklatkowe mają zdecydowanie mniejszą głębię ostrości.

Aparat crop-frame ma z kolei mniejszą matrycę. Nowoczesne aparaty crop mogą dawać bardzo zadowalające rezultaty przy niższych kosztach. Jeśli potrzebujesz zdjęć do swojego sklepu internetowego, powinieneś być w stanie znaleźć kilka modeli, które spełnią Twoje wymagania. Mniejsza matryca oznacza większą głębię ostrości niż w aparatach pełnoklatkowych.

Canon EOS 77D – crop frame sensor

Canon EOS 77D – matryca typu crop-frame

Canon EOS 5DSR – full-frame sensor

Canon EOS 5DSR – matryca pełnoklatkowa

Nadal możliwe jest używanie niektórych obiektywów DX (dla matryc typu crop) na korpusach aparatów pełnoklatkowych. Aparaty te powinny automatycznie przełączyć się w tryb DX i wykorzystywać tylko część swojej matrycy, tej samej wielkości, co w przypadku aparatu z matrycą crop-frame. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy aparat posiada opcję „auto-cropping”, co niestety może wiązać się z utratą rozdzielczości. Należy jednak uważać na problemy z kompatybilnością obiektywów DX z aparatami pełnoklatkowymi – przed ich wyborem zawsze sprawdzaj ich specyfikacje.

W przypadku, gdy chcemy używać obiektywu pełnoklatkowego w aparacie z matrycą crop, musimy przeliczyć efektywną ogniskową, mnożąc ją przez współczynnik powiększenia (np. 1.5). Pokażemy to na przykładzie. Obiektywy typu crop o ogniskowej 35-135 mm użyte w aparacie pełnoklatkowym będą miały efektywną ogniskową ~50-200 mm. Szczegółowy przewodnik opisujący zmiany ogniskowej na różnych sensorach znajdziesz w naszym artykule na temat aparatów pełnoklatkowych i tych z matrycą crop-frame.

4. Wybierz markę.

Każda marka, która produkuje zestawy korpusów, ma inne mocowanie obiektywów. Nie można używać obiektywu Nikkor do korpusu Canona i odwrotnie – obiektywu Canona do korpusu Nikona.

Warto też zastanowić się, czy kupować obiektywy innych marek niż producenci aparatów. Rozważmy tutaj Tamrona lub Sigmę, którzy są producentami cieszącymi się sporą popularnością. W tym przypadku musisz pamiętać, że w specyfikacji powinien znaleźć się typ mocowania, dla którego obiektyw został wyprodukowany (np. Canon, Nikon, Olympus, Sony). Obiektywy niezależnych marek mogą być całkiem dobrym kompromisem – cena jest zazwyczaj niższa, a jakość wykonywanych przez nich zdjęć odpowiada oryginalnym obiektywom producentów aparatów.

Sony Alpha 7R and Canon EOS 77D with dedicated lenses

Sony Alpha 7R i Canon EOS 77D z dedykowanymi obiektywami

canon camera for product photography

Pamiętaj, że te tak zwane „zamienniki” mogą mieć inny tryb pracy, tzn. będziesz musiał od czasu do czasu skalibrować swój korpus z obiektywem. W przeciwnym razie możesz uzyskać niepożądany efekt cofnięcia lub niechcianego wyostrzenia obrazu. Oznacza to, że punkt centralny na wykonanym zdjęciu jest przesunięty w stosunku do punktu, który wybrałeś podczas robienia zdjęcia.

5. Wybierz obiektyw o odpowiedniej długości ogniskowej.

Rodzaje obiektywów – ogniskowa

Ogniskowa zmienia się w zależności od typów obiektywów dostępnych na rynku. Główne rodzaje można przedstawić następująco:

  • obiektyw zmiennoogniskowy (zoom) – umożliwia regulację ogniskowej w pewnym zakresie (np. 27-70 mm, 25-105 mm, itd.);
  • obiektywy stałoogniskowego (prime) – oferują tylko jedną stałą ogniskową (najpopularniejsza i najbardziej uniwersalna to 50 mm).

Jeśli fotografujesz przedmioty o różnych rozmiarach, obiektyw zmiennoogniskowy pozwoli Ci w każdej chwili dostosować poziom zoomu do wielkości obiektu. Gdy korzystasz z obiektywu typu prime, jedyną możliwością powiększenia obrazu jest manualne odsunięcie aparatu i obiektywu od obiektu. W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego można po prostu zwiększyć powiększenie (zmniejszyć ogniskową) bez zmiany pozycji aparatu.  

Gdy używasz obiektywu stałoogniskowego, zawsze będziesz miał zawsze tę samą ogniskową i ten sam kąt widzenia. Choć praca może być mniej wygodna i może nieść ze sobą pewne ograniczenia, to za każdym razem uzyskasz powtarzalne rezultaty przy tej samej ogniskowej. Standardowy obiektyw, czyli 50 mm, ma ogniskową zbliżoną do optymalnej 44 mm, czyli podobną do ludzkiego wzroku.

6. Przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawdź specyfikację obiektywu i skorzystaj z witryny porównującej obiektywy.

Zapewne do tej pory zdawałeś sobie sprawę, że parametry obiektywów to skomplikowane i wielowymiarowe zagadnienie. Z pomocą w niejasnych sytuacjach przychodzą serwisy takie jak Optyczne.pl, które oferują porównywarki obiektywów i przydatne artykuły. Znajdziesz tam wiele szczegółów podanych w przejrzystej formie oraz opcję porównania kilku obiektywów w tabeli. Wypróbuj ten link: optyczne.pl – porównanie obiektywów.

Optyczne.pl – wybierz swoje obiektywy do porównania!Optyczne.pl – wybierz swoje obiektywy do porównania!

Jeśli chodzi o obiektywy, wszystkie mają wady w mniejszym lub w większym stopniu, więc przy ich wyborze bądź tak dokładny, jak to tylko możliwe. Pamiętaj o składnikach jakościowych, o których wspomnieliśmy powyżej – ogniskowa, przysłona, współczynnik powiększenia itd. Porównywarka dostarczy Ci wielu przydatnych informacji – w tym kompatybilność z aparatami, ceny i opisy techniczne.

Zalecane obiektywy do fotografii produktowej

Czy pamiętasz uczucie, gdy musiałeś zaglądać do grubych książeczek ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami obsługi każdego kupowanego sprzętu? Nie martw się, to normalna reakcja na ich specyficzny, trudny język i dużą objętość. Tym razem jednak zapraszamy Cię do zapoznania się z dokładnym (ale krótkim) objaśnieniem specyfikacji obiektywu, który zamierzasz kupić.

Warto poszukać tam przynajmniej parametru współczynnika powiększenia, jednego z mniej reklamowanych sposobów na dobrej jakości zdjęcia makro. Większość z Twoich potencjalnych zakupów będzie już miała etykietę „makro”, ale nurkując w szczegółach, będziesz mógł lepiej porównać i przeanalizować ich wady i zalety.

Poniżej nasza krótka lista rekomendacji obiektywów różnych marek. Wzięliśmy pod uwagę parametry ogniskowania i wszystkie czynniki, o których wspomnieliśmy wcześniej. Ważne jest, abyście pamiętali, że producenci stosują różne, wzajemnie niekompatybilne mocowania dla swoich obiektywów. Mocowanie może być różne dla różnych lustrzanek i aparatów bezlusterkowych, nawet w obrębie jednej marki. Buduj swój zestaw uważnie, pamiętając też o tym, czy używasz aparatu z mocowaniem crop-frame, czy pełnoklatkowym.

Recommended lenses for product photographyZrzut ekranu z porównaniem wybranych obiektywów DPR.

Canon:

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM – (do aparatów z matrycą crop-frame) Otrzymujemy bardzo uniwersalną ogniskową dla różnych potrzeb fotografii produktowej.
Obiektyw jest dobrze wyceniony i jak na Canona oferuje dobry stosunek ceny do jakości.

Canon EF 24-105 mm f/4 L EF IS II USM – (dla aparatów pełnoklatkowych) Ponownie bardzo szeroki zakres ogniskowych. Seria L (L- bardzo ostra) ma najlepsze parametry ostrości i niskie zniekształcenia.
Wysoka jakość / średnia cena

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM – (do aparatów pełnoklatkowych) Obiektyw typu prime – charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem powiększenia, parametrami ogniskowania i niskimi zniekształceniami.
Wyjątkowo ostry / wysoka jakość / współczynnik powiększenia 1:1

Nikon:

Nikon pozwala na używanie swoich obiektywów DX zarówno do aparatów z matrycą crop-frame, jak i pełnoklatkowych, z zastrzeżeniem, że należy przeliczyć ogniskową i można napotkać silny efekt winietowania.

Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF – Oczekuj dobrego ogniskowania i współczynnika powiększenia. Jest to obiektyw dedykowany do makrofotografii.
Współczynnik powiększenia 1:1 / dobra jakość

Nikon AF-S FX NIKKOR 24-70 mm f/2.8E – Uniwersalna ogniskowa i dobre parametry ogniskowania.
drogi / ostry

Nikon AF-S FX Nikkor 50mm f/1.8G – (do aparatów pełnoklatkowych) Traktuj ten obiektyw jako podstawową opcję do fotografii produktowej. Ma standardową ogniskową i dobrą cenę.
Bardzo dobra cena / obiektyw na początek przygody z fotografią produktową

Sony:

Sony E18-135 – (dla aparatów z matrycą crop-frame) Jeśli zdecydujesz się na Sony, ten obiektyw oferuje wszechstronność w zakresie ogniskowej i stabilizacji obrazu.
dobrze wyceniony / systemowy obiektyw dla Sony

Sony E55-210 OSS – (dla aparatów z matrycą crop-frame) Oczekuj od tego obiektywu rozwiązania na podstawowym poziomie, w dobrej cenie i uniwersalnego – nawet przy dużych ogniskowych.
dobra cena / obiektyw systemowy dla Sony

Sony FE24-105 G – (dla aparatów pełnoklatkowych) – Tutaj będziesz bardzo zadowolony z parametrów ogniskowania idealnych do fotografii produktowej.
średnia cena / wysoka jakość / ostry

Sony FE 50 mm F2.8 – (do aparatów pełnoklatkowych) Ten, dedykowany do makrofotografii, wygrywa w tym przedziale cenowym dzięki znakomitemu współczynnikowi powiększenia.
Bardzo dobra cena / obiektyw startowy

Sony FE 90 mm F2.8 Macro G OSS – (do aparatów pełnoklatkowych) Ten obiektyw makro ma bardzo dobre parametry ogniskowania i godny uwagi współczynnik powiększenia.
bardzo ostry / dobra jakość ogólna

Obiektywy innych firm:

Jeśli Twój budżet jest ograniczony, możesz rozważyć wybór obiektywu z innych firm.

Sigma C 18-200/3.5-6.3 C DC MACRO OS HSM – (dla aparatów z matrycą crop-frame) Ta Sigma, w trybie makro, oferuje lepszy współczynnik powiększenia niż większość standardowych obiektywów.
dobra cena / możliwości makro

Sigma AF 105/2.8 MACRO EX DG OS HSM – Ten doskonały obiektyw sprawdzi się w makrofotografii. Jego główną zaletą jest dobry współczynnik powiększenia.
bardzo ostry / współczynnik powiększenia 1:1

Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD – Jeśli szukasz obiektywu zmiennoogniskowego w umiarkowanej cenie i skutecznego w fotografii produktowej, ten Tamron może Cię zainteresować.
uniwersalny / mniej zniekształceń

Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD –Zaletą tego obiektywu makro jest stosunek powiększenia 1:1 uzyskany w dobrym przedziale cenowym. Współczynnik powiększenia 1:1 / bardzo ostry

Zalecenia dotyczące obiektywów do zautomatyzowanej fotografii produktów

Jeśli szukasz obiektywów, które mają być używane w rozwiązaniach do automatyzacji fotografii (np. w Orbitvu Alphashot), Twój wybór będzie ograniczony do marek aparatów obsługiwanych przez system automatyzacji fotografii. Obecnie jest to zazwyczaj Canon, ponieważ zapewnia on najbardziej wszechstronne wsparcie dla rozwiązań innych firm. W przypadku automatyki Orbitvu więcej szczegółowych informacji znajdziesz na naszej stronie poświęconej kompatybilności.

Podsumowanie

Zasadnicza część tego artykułu została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, który sprzęt jest dla Ciebie najlepszy. Staraliśmy się mówić z perspektywy naszego doświadczenia i przede wszystkim oprzeć go na Twoich potrzebach związanych z fotografią produktową i wymaganiami współczesnego rynku. 

Mamy nadzieję, że uzyskasz mnóstwo satysfakcjonujących rezultatów. Załóż swoje studio, wyposaż je w dobry aparat wsparty optymalnym obiektywem i rozpocznij swoją podróż. Doświadczenie i praktyczna wiedza na temat specyfikacji obiektywów przyjdzie z czasem. 

Jeśli chcesz przeczytać więcej wskazówek dotyczących tworzenia treści, zajrzyj do naszych pozostałych poradników na temat fotografii produktowej.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

*Pole wymagane

Zapytaj o ofertę!

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

*Pole wymagane