Orbitvu SUN Cloud wzbogacił się o opcję raportowania aktywności użytkowników i unowocześnione menu. Na bazie gromadzonych danych, umożliwia użytkownikom analizowanie informacji i monitorowanie statystyk działań w SUN. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na pracę w chmurze Orbitvu SUN.

Orbitvu SUN Cloud został zaprojektowany jako niezawodna platforma w chmurze dla naszych użytkowników, umożliwiająca przechowywanie i zarządzanie swoimi zasobami. Rozwiązanie to pozwala na jeszcze łatwiejszą dystrybucję treści wizualnych, ponieważ oferuje dostęp “z zewnątrz” oraz możliwość osadzania zdjęć produktowych 360° na różnych platformach, takich jak WooCommerce czy Magento.

W ramach tegorocznej aktualizacji, Orbitvu Cloud został wzbogacony o zbieranie danych o aktywności użytkowników, co owocuje nową funkcjonalnością: „Raporty”. Menu zyskało nowy wygląd – stało się bardziej przyjazne dla użytkownika. Sprawdźmy, co zostało zmienione.

User activity reporting - the idea

Zakładka „Raporty” 

Główną funkcją tej zakładki jest umożliwienie sprawdzenia i przeanalizowania zgromadzonych danych statystycznych dotyczących korzystania z urządzeń Orbitvu. Będzie to szczególnie pomocne dla użytkowników korzystających z większej ilości kont i więcej niż jednego urządzenia.

Dane statystyczne nie są udostępniane przez Orbitvu żadnym innym podmiotom: przeglądanie danych jest możliwe jedynie dla właściciela konta i współpracowników, którym został przyznany dostęp.

UWAGA:
Aby dane mogły być gromadzone, użytkownicy muszą być zalogowani podczas sesji w Orbitvu Station. W ten sposób dane mogą być przypisane do poszczególnych użytkowników, przy zachowaniu pełnej kontroli nad śledzeniem wykorzystania urządzeń.

Pierwszym widokiem w zakładce „Raporty”  jest pulpit nawigacyjny, który wyświetla dzienną liczbę sfotografowanych produktów oraz ilość wykonanych zdjęć, zdjęć produktowych 360° i filmów. Wykresy kołowe wyświetlają stosunek między zdjęciami/filmami wykonanymi dzisiaj a średnią dzienną z ostatnich 30 dni. W ten sposób, jeśli dziś sfotografowałeś więcej niż średnia, zobaczysz to zobrazowane na wykresie.

Raportowanie aktywności użytkowników - pulpit

Każdy z wykresów kołowych, po kliknięciu, zmienia się w widok szczegółowy, gdzie jest widoczna aktywność (liczba sfotografowanych produktów, zdjęć, filmów itp.) w danym okresie. W ten sposób przełączając się między widokami masz pełną wiedzę o efektywności pracy użytkowników.

UWAGA:
W zależności od przypisanej roli, użytkownik może wyświetlać podstawowy lub rozbudowany widok pulpitu. Osoby pełniące rolę Edytora mają dostęp do danych dotyczących własnej aktywności, natomiast Menedżerowie i Administratorzy mają wgląd do wszystkich danych w swojej firmie.

Wykres słupkowy aktywności użytkowników w Orbitvu SUN

Zakładka „Studio”

Znajdziesz tutaj wszystkie dane zgromadzone przez firmę. Na wykresie liniowym lub słupkowym możesz zobaczyć dzienną ilość zrobionych zdjęć, zdjęć 360°i filmów w całym studiu.

Na wykresie można filtrować dane według określonego zakresu dat, użytkownika czy rodzaju multimediów: produkty, multimedia, wideo czy zdjęcia.

Istnieje możliwość analizy dużego zbioru danych również poprzez eksport danych do pliku CSV i wykorzystanie zewnętrznego oprogramowania Business Intelligence dostępnego na rynku.  

Wykres liniowy aktywności użytkowników w Orbitvu SUN

Rozbudowane menu i nowy dashboard

Menu serwisu SUN zostało zmienione. Widok ten można dostosować do swoich potrzeb, klikając strzałkę na dole menu.

nowe menu Orbitvu SUN

Najważniejsza zmiana dotyczy wyglądu głównego dashboardu. Zalogowani użytkownicy mogą sprawdzać wykresy kołowe pokazujące liczbę multimediów i produktów sfotografowanych w danym dniu w studio, a także ostatnio aktywnych użytkowników pokazujący liczbę multimediów wykonanych przez każdego z nich.

Zobacz jak działa funkcja raportowania!

Zakładka „Użytkownicy”

To centrum analizy aktywności użytkowników. Kafelki odpowiadające użytkownikom mają przydzielone kolory. Dzięki temu z łatwością można znaleźć linię/słupek obrazujące pracę użytkownika – sumę multimediów stworzonych przez niego od początku jego aktywności, lub w wybranym zakresie dat. Informacje mogą być również analizowane według typu multimediów które utworzył.

Poniżej znajduje się moduł zawierający informacje o danych w ramach aktualnego planu abonamentowego i limicie transferu.

Nowy profil użytkownika

Zmiany dotyczą również profilu użytkownika. Można do niego przejść z menu rozwijanego w prawym górnym rogu, tuż przy swoim awatarze.

To, co możesz zobaczyć i zmienić w profilu użytkownika, zależy od uprawnień, które zostały ci przydzielone. Dostępne opcje obejmują:

  • zmianę imienia i nazwiska
  • zmianę adresu e-mail
  • zmianę języka otrzymywanych powiadomień e-mail
  • edytowanie swojej strefy czasowej
  • sprawdzenie przypisanej roli i poziomu uprawnień (Administratorzy mają możliwość edycji uprawnień użytkownika)
  • zmianę hasła
  • usunięcie konta

Możliwe jest również dodanie zdjęcia profilowego (które można w każdej chwili usunąć lub zastąpić innym).

Orbitvu SUN - ustawienia profilu

Wygląd edycji konta firmowego został zmieniony. Można edytować listę użytkowników, otrzymujących powiadomienia mailowe dotyczące konta firmowego. Dodano opcję zmiany języka otrzymywanych powiadomień mailowych oraz możliwość zarządzania atrybutami dodawanymi do prezentacji online.

Orbitvu SUN - ustawienia w profilu firmy

Użytkownicy będący administratorami otrzymali możliwość dostępu do zakładki „Faktury”, umożliwiającej przeglądanie listy wszystkich faktur oraz pobieranie ich bezpośrednio ze strony.

Orbitvu SUN - widok faktur

Jako Administrator możesz rownież dokonać zmiany adresu rozliczeniowego firmy.

Orbitvu SUN - adresy rozliczeniowe

Zarządzanie użytkownikami

Rola Administratora pozwala również na zarządzanie listą użytkowników dodanych do konta firmowego. Zarządzanie obejmuje edytowanie danych użytkownika, przydzielanie mu roli i wgląd w jego ostatnią aktywność. Aby znaleźć tę opcję przejdź z menu do zakładki “Konta” i kliknij „Edytuj dane użytkownika”.

Dzięki opcji “Zaproś użytkowników” możesz dodawać nowych użytkowników.

Orbitvu SUN - lista użytkowników

Zaproszenie może być wysłane do maksymalnie 5 użytkowników, a treść wiadomości jest w pełni edytowalna. Należy kolejno: podać dane osoby, wybrać jej rolę oraz wysłać zaproszenie. Dostępny jest również domyślne zaproszenie, które pozwoli zaoszczędzić czas. Opcjonalnie można wysłać na zewnątrz wygenerowany link – wtedy nowy użytkownik dołączy jako Edytor.

Orbitvu SUN - zaproszenie użytkownika

Podsumowanie

Orbitvu Cloud oraz nowy moduł raportów umożliwiają pełną analizę pracy studia fotograficznego i zwiększają jej efektywność. Zarządzający studiem ma teraz większą kontrolę nad działaniami pracowników i dane, które stanowią punkt wyjścia do usprawnienia procesu produkcji kontentu.

Jednocześnie menu zyskało nową przejrzystość, tym samym umożliwiając szybszy dostęp do wszystkich przydatnych funkcji. 

Orbitvu SUN Cloud to stale rozwijane rozwiązanie, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem handlowym i poznanie naszych urządzeń. 

W razie wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia, chętnie pomożemy.