INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

ORBITVU Sp. z o.o. informuje, że otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy ORBITVU Sp. z o.o.
Cel projektu: Wsparcie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa z powodu skutków COVID-19
Wartość projektu: 275 638,22 PLN
Wartość dofinansowania: 275 638,22 PLN
Projekt współfinansowany z przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Zapytaj o ofertę!